Choď na obsah Choď na menu
 


Artériová hypertenzia (Vysoký krvný tlak)

1. 9. 2008

Artériová hypertenzia (Vysoký krvný tlak)

 

Ako sa meria krvný tlak?
Čo je to artériová hypertenzia?
Koho postihuje artériová hypertenzia?
Prečo vzniká artériová hypertenzia?
Aké sú príznaky vysokého krvného tlaku?
Aký je dopad vysokého krvného tlaku?
Diagnostika vysokého krvného tlaku
Klasifikácia vysokého krvného tlaku
Liečba vysokého krvného tlaku
Prognóza vysokého krvného tlaku
Artériová hypertenzia (Vysoký krvný tlak)


Krv, podobne ako každá iná tekutina prúdiaca v uzavretom systéme, vyvíja tlak na steny tepien, ktorými je prečerpávaná vďaka srdcu fungujúcemu ako pohonná pumpa. Tento tepnový (artériový) tlak je maximálny v mieste výstupu z ľavej komory, a postupne s narastajúcou vzdialenosťou od srdca sa znižuje, dosahujúc minimálne hodnoty na úrovni kapilár. Návrat krvi do srdca sa uskutočňuje cestou nízkotlakového žilového systému prostredníctvom žilám vlastným mechanizmov a nepriamo za podpory okolitého svalstva.

Tlak krvi závisí od viacerých premenných, akými sú rýchlosť vypudzovania krvi zo srdca, objem krvi v riečisku a odpor, ktorý kladú cievy prúdeniu krvi. Z tohto dôvodu existujú mnohé a rôznorodé príčiny, ktorých následkom môže nastať vzostup alebo pokles krvného tlaku:

Sila sťahu srdcového svalu.
Srdcová frekvencia čiže počet úderov za minútu.
Množstvo tekutín v organizme, ktoré môže poklesnúť následkom krvácania alebo stúpnuť pri zvýšenom príjme soli tekutinami a potravou.
Priemer ciev a ich elasticita.
Tlak krvi vykazuje výrazné zmeny v priebehu dňa, ale u zdravého jedinca vždy v určitom stálom rozmedzí. Situácie vyžadujúce vyšší energetický výdaj, ako telesné cvičenie, sú sprevádzané prechodným vzostupom krvného tlaku, vo fáze oddychu sa hodnoty vrátia na východiskovú úroveň. Za normálnych podmienok je tlak vyšší cez deň a nižší v noci a mierne klesne pri postavení sa z ľahu alebo zo sedu.


Tlak krvi je potrebné udržiavať na úrovni zabezpečujúcej dobré prekrvenie mozgu a ďalších životne dôležitých orgánov; významný pokles alebo vzostup tlaku môže ohroziť ich fungovanie, a tým v konečnom dôsledku život jedinca.


Ako artériový (tepnový) tlak sa označuje tlak, ktorým krv pôsobí na steny tepien. Jeho dlhodobé zvýšenie nad konvenciou určené hodnoty sa označuje ako hypertenzia.V jej prevencii je dôležité pravidelné meranie tlaku krvi.Symptómy a dopadMierne príznaky ako bolesť hlavy, závraty, rozmazané videnie. Má dopad na výskyt cievnych príhod a srdcovej nedostatočnosti.Klasifikácia

Normotenzia: tlak krvi do 140/90 mmHg.
Hypertenzia: tlak krvi presahujúci vyššie uvedenú hranicu.
Hypertenzná emergencia: zvýšenie tlaku sprevádzané príznakmi z postihnutia rôznych orgánov.
Diagnostika

Klasické meranie tlaku za dodržania ideálnych podmienok.
Ambulantné 24-hodinové monitorovanie.
Meranie tlaku doma samotným pacientom.
Liečba

Životný štýl: znížený príjem soli, kontrola telesnej hmotnosti, cvičenie, obmedziť príjem alkoholu a kávy, prestať s fajčením.
Farmakologická liečba.
Hypertenzná kríza: vyhľadať lekársku pomoc.
PrognózaPri dodržiavaní režimových opatrení a farmakologickej liečby po celý život je prognóza dobrá.