Choď na obsah Choď na menu
 


Bronchiálna astma

1. 9. 2008

Bronchiálna astma

 

Čo je to bronchiálna (priedušková) astma?
Kto býva postihnutý astmou?
Klasifikácia prieduškovej astmy
Ktoré faktory uľahčujú vznik astmy a spúšťajú záchvaty?
Príznaky astmy
Ako sa diagnostikuje astma?
Ciele liečby prieduškovej astmy
Ako môže astmatik predchádzať vzniku záchvatov?
Ako funguje farmakologická liečba astmy?
Aké ďalšie opatrenia sú nápomocné pri liečbe?
Priebeh a prognóza prieduškovej astmy
Bronchiálna astma


Pri každom nádychu sa do našich pľúc dostáva určitý objem vzduchu s cieľom zabezpečiť kyslík pre červené krvinky, ktorých úlohou je rozvádzať ho do celého organizmu. Tento istý vzduch po odovzdaní kyslíka do krvného obehu je vydychovaný

z pľúc spolu s oxidom uhličitým, ktorý vzniká pri procesoch látkovej premeny prebiehajúcich v našom organizme.

Počas dýchania vzduch prechádza nosovými dutinami (prípadne ústami), hltanom, hrtanom, priedušnicou a prieduškami, ktoré sa vo svojom priebehu vetvia a končia sa pľúcnymi mechúrikmi.

Hoci všetky spomínané časti dýchacieho traktu sú nepostrádateľné, priedušky a ich vetvy sú nepochybne jeho najdôležitejšou súčasťou vďaka svojej osobitnej štruktúre a elastickým vlastnostiam, ktoré im umožňujú regulovať prietok vzduchu smerom do pľúc a von. To znamená, že nie sú iba obyčajným „ventilačným potrubím”, ale predstavujú živé štruktúry schopné prispôsobovať svoju hrúbku danej situácii.

Anatómia dýchacieho traktu



Nosové dutiny, (ústa), hltan, hrtan, priedušnica, priedušky a pľúca.



Definícia bronchiálnej astmy



Chronické ochorenie dýchacích ciest postihujúce hlavné priedušky a ich vetvy. Ochorenie je výsledkom zápalového procesu

vznikajúceho v stenách uvedených štruktúr ako odpoveď na rôzne podnety tak fyzikálne, ako aj chemické či biologické.



Klasifikácia



Astma z vonkajších príčin („extrinsic“): reakcia imunitného systému na nejakú látku z okolitého prostredia.



Astma z vnútorných príčin („intrinsic“): reakcia priedušiek na určitú situáciu alebo neznámy faktor.



Astmatický záchvat: akútne epizódy vystupňovania zápalu a zúženia priedušničiek malého a stredného kalibru.



Symptómy

Sťažené dýchanie.
Piskoty.
Kašeľ.
Pocit zvierania na hrudníku.
Faktory zvyšujúce náchylnosť na vznik astmy

Atopia: dedične podmienená náchylnosť na vznik alergických reakcií.
Alergény (látky, ktoré relatívne často vedú k vzniku alergických reakcií): roztoče, pele, zvieracia srsť, plesne.
Lieky: kyselina acetylsalicylová (acylpyrin) a podobné látky.
Pracovné podmienky.
Znečistenie ovzdušia.
Vírusové infekcie.
Emocionálne faktory, ako aj stres.
Diagnostika

Röntgenová snímka hrudníka.
Spirometria.
Alergologické testy.
Liečba

Prevencia: vyvarovať sa známych vyvolávajúcich faktorov.
Farmakologická liečba: protizápalové a bronchodilatačné (rozširujúce priedušničky) prípravky.
Ďalšie opatrenia: dobrý fyzický stav, dychové cvičenia. Očkovanie proti chrípke.
Priebeh a prognóza



Vo všeobecnosti sú dobré. Výnimkou sú prípady komplikované dusením.