Choď na obsah Choď na menu
 


Chrípka

1. 9. 2008
ChrípkaChrípka je jednou z najčastejších príčin práceneschopnosti v období od decembra do apríla. Ide o vysoko nákazlivé infekčné ochorenie, ktoré sa veľmi rýchlo šíri vzdušnou cestou. U jedincov s oslabenou imunitou alebo chronickými ochoreniami srdcovo-cievneho a dýchacieho systému je väčšia pravdepodobnosť vzniku nákazy a komplikovanejšieho priebehu ochorenia. V tejto skupine obyvateľstva sa odporúča vykonávať každoročné očkovanie vakcínou proti chrípke.

Pôvod chrípky a spôsob prenosu nákazyChrípka je infekčné ochorenie vyvolané vírusom z čeľade Orthomyxoviridae, rozšírené celosvetovo. Prenáša sa vzduchom prostredníctvom malých kvapiek, ktoré sa dostanú z dýchacích ciest do ovzdušia pri hovorení, kašli alebo kýchaní.Chrípkové epidémieHoci prekonanie chrípky vedie k nastoleniu trvalej imunity jedinca, vírus chrípky má schopnosť mutovať (meniť svoju genetickú informáciu), čo vedie k opakovanej infekcii jedinca, ale iným kmeňom, a zároveň je aj vysvetlením vzniku epidémií.Rizikové skupinyStaré osoby, pacienti s diabetes mellitus (cukrovka), astmatici, pacienti s chronickou bronchitídou (zápal priedušiek), s oslabenou imunitou a zdravotnícky personál.
Prejavy chrípky

Horúčka: môže byť vysoká, zvyčajne trvá prvé tri dni ochorenia.
Bolesti hlavy: zvieravého charakteru.
Bolesti svalov: postihujú prakticky celé telo.
Nechutenstvo.
Príznaky z dýchacieho systému: suchý kašeľ, bolesti hrdla, zachrípnutie, upchatý nos.
Očné príznaky.
Liečba

Liečba príznakov: lieky na zníženie horúčky (antipyretiká), na odstránenie pocitu upchatého nosa (dekongestíva), na rozšírenie priedušiek (bronchodilatanciá), atď.
Dostatočný príjem tekutín.
Preventívne opatrenia: zdravá výživa a očkovanie.


PrognózaOchorenie väčšinou trvá týždeň, pri komplikáciách v zmysle pridruženej bakteriálnej infekcie alebo chrípkového zápalu pľúc sa doba trvania ochorenia predlžuje.


Šarlach
Týfus
Brucelóza
Čierny kašeľ (Pertussis)
Antrax
Legionelóza
Tetanus
Botulizmus
Lepra (Malomocenstvo)
Infekcie spôsobené niektorými baktériami


Baktérie tvoria špeciálnu, veľmi rôznorodú skupinu mikroorganizmov, ktoré však majú určité spoločné charakteristické vlastnosti umožňujúce ich zaradenie do tejto skupiny. Baktérie predstavujú úplne samostatné formy života, ktoré, na rozdiel od vírusov, nemusia infikovať inú bunku na to, aby mohli prežiť a množiť sa, hoci veľmi často pôsobia ako parazity vyšších foriem života. Veľkosť baktérií sa pohybuje medzi tisícinou a stotinou milimetra (sú teda sto až tisíckrát väčšie ako vírusy). Sú považované za najmenšie formy života v pravom slova zmysle. Podľa tvaru sa rozdeľujú na koky (guľaté baktérie), bacily (paličkovité), vibriá (zakrivené paličky pohyblivé vďaka bičíkom), spirochéty (pohyblivé špirálovité baktérie), atď.

Veľká časť baktérií, ktoré sa nachádzajú v našom okolí či dokonca vo vnútri nášho organizmu, má pre nás priaznivý účinok alebo aspoň nie je pre človeka nebezpečná. Niektoré z týchto mikroorganizmov sú však príčinou ochorení, ak využívajú na získavanie výživy a rozmnožovanie sa zložitejšie živé organizmy.

Infekčné vlastnosti baktériíBaktérie sú nezávislé živé organizmy, ktoré nepotrebujú prítomnosť iných buniek na svoje prežitie. Delia sa na koky, bacily, vibriá, spirochéty, atď.ŠarlachInfekčné ochorenie prevažne detského veku spôsobené streptokokom zo skupiny A, ktorý sa prenáša zvyčajne priamym kontaktom s chorým alebo prenášačom ochorenia.Po úvodnej fáze „chrípkových” príznakov sa na koži objavuje červenkastý drobnoškvrnitý výsev a jazyk nadobúda „jahodový” vzhľad.TýfusTypické infekčné ochorenie detí a mladých jedincov spôsobené rôznymi druhmi rodu Salmonella. Prenos sa uskutočňuje konzumáciou vody alebo potravín znečistených salmonelami.Ochorenie sa prejavuje schodovito stúpajúcou horúčkou. Neliečená infekcia môže vyústiť do život ohrozujúcich komplikácií, ako je prederavenie čreva a zápal pobrušnice.BrucelózaInfekčné ochorenie spôsobené baktériami z rodu Brucella, prenášané dobytkom, s osobitným výskytom v určitých zemepisných oblastiach.Môže prebiehať pod obrazom akútneho ochorenia s vysokou horúčkou, únavou, nevoľnosťou. Chronická forma trvá viac ako šesť mesiacov a sprevádzajú ju závažné komplikácie.Čierny kašeľ (Pertussis)Akútna infekcia dýchacích ciest spôsobená baktériou nazývanou Bordetella pertussis. Častejšie sa vyskytuje u detí a je vysoko nákazlivá.Po úvodnom obraze necharakteristického zápalu dýchacieho systému vznikajú epizódy záchvatov kašľa, ktorý znemožňuje normálne dýchanie. Niekedy je priebeh ochorenia komplikovaný najmä zápalom pľúc.AntraxInfekčné ochorenie vyvolané baktériou Bacillus anthracis, ktorá sa prenáša na človeka z ovčieho alebo hovädzieho dobytka. Nákaze sú vystavení najmä jedinci, ktorí pracujú s dobytkom alebo sa podieľajú na spracovaní dobytčích produktov.Môže prebiehať formou kožného, pľúcneho alebo črevného antraxu.LegionelózaPôvodcom tohto ochorenia je baktéria nazývaná Legionella pneumophilla, ktorá vyvoláva obraz „chrípkovej” infekcie: bolesti hlavy, zvýšenie telesnej teploty. Vyliečenie môže nastať samovoľne, ale v niektorých prípadoch sa rozvíja veľmi ťažký zápal pľúc.TetanusZávažné ochorenie spôsobené toxínom baktérie Clostridium tetani, po jej preniknutí do vnútra organizmu. Dlhotrvajúce kŕčovité stiahnutie dýchacieho svalstva môže viesť k úmrtiu.BotulizmusOchorenie spôsobené toxínom pochádzajúcim z baktérie Clostridium botulinum, ktorá sa môže nachádzať v niektorých konzervovaných potravinách (zelenina, mäso). Toxín spôsobuje závraty, nutkanie na zvracanie, ochabnutie svalstva a nakoniec zastavenie dýchania.Lepra (Malomocenstvo)Mikroorganizmus Mycobacterium leprae sa vyskytuje v oblastiach Afriky, Ázie a Južnej Ameriky so zlým hygienickým a výživovým štandardom. Existujú účinné prípravky na liečbu tohto ochorenia.


Zubný kaz
Gingivitída (Zápal ďasna)
Periodontitída (Zápal ozubice)
Ochorenia zubov a ústnej dutiny


Ústna dutina predstavuje spoločnú „vstupnú bránu” pre dýchací a zažívací trakt. Začína sa perami a končí sa hltanom. Plní rôzne funkcie, ku ktorým patrí reč, účasť na príjme potravy a jej čiastočnom spracovaní na ďalšie trávenie, v prípade potreby sa môže zúčastňovať na dýchaní (napr. pri upchatom nose, pri vdychovaní a vydychovaní väčších objemov, ale trvalé dýchanie cez ústa je nevhodné, pretože nosové dutiny obsahujú „filtre” očisťujúce a ohrievajúce vdychovaný vzduch). Vnútro ústnej dutiny vystiela sliznica, ktorá je zvlhčovaná slinami tvorenými veľkými žľazami s vývodmi, ale aj malými žliazkami roztrúsenými v ústnej dutine. Podnebie tvorí „strop” ústnej dutiny; jeho prvé dve tretiny sú tuhšie a pomáhajú jazyku pri spracovaní a prehĺtaní potravy. Zadná tretina je mäkká a pri prehĺtaní sa dvíha smerom nahor, čím uľahčuje postup potravy do ďalších častí tráviaceho traktu a zároveň zabraňuje jej prenikaniu do nosových dutín. Zuby sú zodpovedné za rozhryzenie potravy, pričom spolu s jazykom sa podieľajú na žuvaní, ktoré zabezpečuje presuny potravy v ústnej dutine zo strany na stranu, čím sa dosiahne dokonalé rozmelenie prežúvaného kúska. Slinné žľazy tvoria špeciálnu tekutinu zásaditého charakteru označovanú ako slina. Sliny okrem toho, že uľahčujú prehĺtanie potravy, obsahujú aj enzýmy (zložité biochemické látky umožňujúce alebo urýchľujúce určité procesy v ľudskom tele), ktoré začínajú chemicky štiepiť jednotlivé zložky potravy. Do ústnej dutiny vyprázdňujú svoj obsah veľké žľazy:

Príušná žľaza: uložená v oblasti zadného uhla sánky.
Podjazykové žľazy: uložené na dne ústnej dutiny pod jazykom.
Podsánkové žľazy: na dne ústnej dutiny, po stranách podjazykových žliaz.
Veľké slinné žľazy sú párové a svoj obsah vyprázdňujú do ústnej dutiny cestou vývodov nepretržite, hoci určité zmyslové vnemy (vôňa, chuť, predstava jedla alebo pohľad naň) zvyšujú vylučovanie slín.

Prehĺtanie je posledným krokom spracovania potravy v ústnej dutine. Prežutý a slinami zvlhčený hlt sa po jazyku dostáva do hltanu. Tento proces zahŕňa sled automatických pohybov, ktoré zabezpečujú uzavretie zadnej strany nosových dutín mäkkým podnebím a hrtanu príchlopkou, čím sú dýchacie cesty chránené pred prehĺtanou potravou, ktorá sa tak cestou hltana dostáva ďalej do pažeráka.Ústna dutina je spoločnou „vstupnou bránou” dýchacieho a tráviaceho traktu. Vzhľadom na jej neustály kontakt s okolitým prostredím je náchylná na vznik infekčných procesov.

Zubný kaz

Ochorenie ničiace zubné tkanivá. Na jeho vzniku sa podieľajú určité baktérie, ktoré vytvárajú zubný povlak a skvasovaním cukrov z potravy spôsobujú vznik kyselín rozrušujúcich povrch zuba. Kaz postihuje vo väčšej miere jedincov s dedičnou náchylnosťou.

Hygiena ústnej dutiny, tvorba slín, vývojové poruchy zubov, tehotenstvo, strava a niektoré celkové ochorenia, ako napr. diabetes mellitus (cukrovka) a hypertyreóza (zvýšená funkcia štítnej žľazy) uľahčujú vznik zubného kazu.

Prenikanie kazu do hĺbky sa prejavuje formou citlivosti na chlad a teplo a pulzujúcou bolesťou v nočných hodinách. Kaz prenikajúci do drene zuba môže mať za následok vznik závažných infekčných komplikácií a v konečnom dôsledku vedie k strate zuba.

Liečba by mala byť založená na prevencii, pravidelných kontrolách v zubnej ambulancii, používaní fluóru (pridávanie fluóru do vody, potravín, prípravky na ošetrovanie zubov s obsahom fluóru). Prítomný kaz je treba ošetriť a vzniknutú dutinu nahradiť vhodnou výplňou. Pri postihnutí drene sú potrebné špeciálne úkony, ktorými sa zaoberá časť zubného lekárstva označovaná ako endodoncia.

Gingivitída (Zápal ďasna)

Zápalový proces postihujúci sliznicu ďasien, ktorý môže vznikať následkom pôsobenia baktérií obsiahnutých v zubnom povlaku.

Ochorenie je podporované nedostatkom niektorých vitamínov, liekmi, nádorovými ochoreniami (napr. leukémie), zubnými protézami, tehotenstvom, poruchami zhryzu a fajčením.

Zápalu ďasien je možné predchádzať dobrou každodennou hygienou ústnej dutiny a správnou starostlivosťou o zuby. V akútnej fáze ochorenia sa podávajú antibiotiká a protizápalové lieky.

Periodontitída (Zápal ozubice)

Zápalový proces ozubice, t. j. štruktúr podieľajúcich sa na fixácií zuba v kostnom lôžku. Prejavuje sa „ustupovaním” ďasien, čím dochádza k odhaleniu krčkov a koreňov zuba. Výsledkom je vypadávanie zubov.

Hoci proces sa začína už u dospievajúcej mládeže, najmä pri nedostatočnej hygiene ústnej dutiny, ochorenie sa prejavuje zvyčajne až po štyridsiatom roku života.

K príznakom patrí krehkosť a krvácavosť ďasien, bolesť pri hryzení a žuvaní, zápach z úst a kývavosť zubov.