Choď na obsah Choď na menu
 


Demencie

1. 9. 2008

Demencie

 

Ako sa prejavujú demencie?
Jednotlivé typy demencií
Diagnostika demencií
Ako sa liečia demencie?
Demencie


Demencia je neurologický syndróm charakterizovaný postupným a celkovým zhoršovaním intelektových schopností, ktorý robí pacienta neschopným vykonávať spoločenské a pracovné činnosti. Podmienkou je, aby tento obraz trval dlhšie ako tri mesiace; tým sa odlišuje od takzvaného akútneho syndrómu zmätenosti. Demencia prebieha zároveň so stratou pamäti spojenou s poruchami osobnosti a rečového prejavu. Vedomie zostáva zachované. Keďže ide o ochorenie, ktorého výskyt sa zvyšuje s pribúdajúcimi rokmi, skutočnosť, že ľudia sa dožívajú čoraz vyššieho veku, vedie v súčasnosti k nárastu počtu diagnostikovaných prípadov. Predpokladá sa, že približne 10 % populácie nad 65 rokov trpí nejakým typom demencie, pričom toto percento sa rokmi stupňuje. Obe pohlavia sú postihnuté rovnakou mierou.
Rozdelenie demencií

Degeneratívne demencie:

Alzheimerova choroba: degeneratívna porucha nervového systému, vznikajúca z neznámej príčiny, s geneticky dokázanou náchylnosťou. Toto ochorenie je zodpovedné za väčšinu prípadov demencií.
Pickova choroba.
Demencia čelového laloka.
Demencia s Lewysovými telieskami.
Cievne demencie:
Multiinfarktová demencia.
Biswangerova choroba.
Demencia pri hydrocefale
Hydrocefalus s normálnym vnútrolebečným tlakom.
Infekčné demencie
Creutzfeldt-Jacobova choroba.
Nádorové demencie.
Metabolické demencie.
Poúrazové demencie.

Podstata demencie

Demencia je neurologický syndróm charakterizovaný postupným globálnym zhoršovaním intelektových funkcií. Jej výskyt narastá s pribúdajúcimi rokmi.

Klinické prejavy

Symptómy demencie môžu byť chronologicky usporiadané nasledovne:
Mierna strata pamäti, tendencia k unudenosti, ťažkosti s koncentráciou.
Zníženie pracovnej výkonnosti.
Zhoršenie spoločenských vzťahov a problémy v rodinnom prostredí.
Dezorientácia, extravagantné správanie a neschopnosť normálnej konverzácie.
Úplná deštrukcia intelektových schopností.
Diagnostika

Prostredníctvom CT vyšetrenia mozgu, prípadne ďalších vyšetrení v závislosti od zvažovanej príčiny.

Liečba

Chirurgické zákroky, ak sú príčinou nádory alebo hydrocefalus.
Stimulácia intelektu.
Rešpektovanie pacientovej životnej sféry.
Vyhýbanie sa rizikovým aktivitám.
Prevencia a podpora zo strany rodiny.