Choď na obsah Choď na menu
 


Infarkt myokardu (Srdcový infarkt)

1. 9. 2008

Infarkt myokardu (Srdcový infarkt)

 

Prečo dochádza k poškodzovaniu koronárnych artérií?
Aké sú dôsledky poškodenia koronárnych artérií?
Aký charakter má bolesť pri infarkte myokardu?
Ktoré sú rizikové faktory pre vznik koronárneho postihnutia?
Rozdelenie ischemickej choroby srdca
Diagnostika infarktu myokardu
Komplikácie infarktu myokardu
Liečba ischemickej choroby srdca
Infarkt myokardu (Srdcový infarkt) a ischemická choroba srdca


Kardiovaskulárny systém má za úlohu zabezpečiť dostatočné prekrvenie všetkých orgánov tvoriacich ľudský organizmus. Skladá sa zo srdca, ktoré funguje ako pumpa prečerpávajúca krv, a z bohatého riečiska tepien a žíl. Srdce je sval kontrolovaný autonómnym (vôľou neovládateľným) nervovým systémom, schopné biť rôznou frekvenciou v závislosti od momentálnych potrieb nášho organizmu rozpoznaných mozgom. Pri každom údere sa srdcový sval stiahne za súčasného vypudenia krvi zo svojich dutín do pľúc a smerom k ostatným orgánom.

Rovnako ako každý iný orgán v našom tele, aj srdce potrebuje kyslík a výživné látky prítomné v cirkulujúcej krvi, aby mohlo žiť a fungovať. Je vybavené komplexným systémom tepien, známych pod názvom koronárne (vencovité) artérie, ktoré srdcu zabezpečujú komplexnú výživu. Ako myokard sa označuje svalová vrstva srdca, ktorá je z hľadiska funkcie srdca ako pumpy najdôležitejšia, lebo od jej vlastností závisí fungovanie celého kardiovaskulárneho systému. Z toho vyplýva, že koronárne artérie v dobrom stave sú zárukou správnej funkcie srdca, a tým aj dostatočného prívodu krvi do všetkých orgánov nášho tela.

Charakteristika kardiovaskulárneho systému


Zabezpečuje zásobovanie jednotlivých častí tela krvou, skladá sa zo srdca, artérií (tepien), vén (žíl), kapilár (vlásočníc).Štruktúra a funkcia srdcového svaluSystém koronárnych artérií a myokardu, čiže svalovej vrstvy.Poškodenie koronárnych artériíAterosklerotické pláty (väzivové pláty s obsahom tuku na vnútornej stene ciev) a trombóza (vznik krvnej zrazeniny) koronárnych ciev.
Koronárne spazmy (kŕčovité stiahnutie svaloviny v stene koronárnej artérie).Podstata ischemickej choroby srdcaNedostatočný prívod kyslíka a živín do svalového tkaniva srdca vedie k porušeniu funkcie a odumieraniu buniek v postihnutej oblasti.Formy ischemickej choroby srdca

Angína pectoris: prechodné narušenie prietoku koronárnymi tepnami, ktoré sa prejavuje formou krátkodobej bolesti na hrudníku zvieravého alebo tlakového charakteru a nevedie k vzniku nevratného poškodenia.
Infarkt myokardu: nevratné zastavenie prietoku krvi určitou oblasťou koronárneho riečiska, ktoré vyúsťuje do trvalého poškodenia nedokrvenej časti myokardu.
Príznaky infarktu myokardu: bolesť na hrudníku, často s vyžarovaním do ľavej ruky, ramena, pleca, bolesť chrbtice alebo nad žalúdkom; studený pot, napínanie na zvracanie a úzkosť.
Faktory koronárneho rizika

Vyšší vek alebo mužské pohlavie.
Rodinný výskyt alebo geneticky podmienená náchylnosť.
Artériová hypertenzia.
Cholesterol.
Fajčenie.
Obezita a nedostatok fyzickej aktivity.
Diabetes mellitus (cukrovka).
Ďalšie: nadmerná konzumácia kávy, stresujúci spôsob života, atď.
Diagnostika
Prostredníctvom EKG, stanovením markerov kardiálneho poškodenia (látky uvoľňované do krvi pri infarkte), echokardiografickým vyšetrením (zobrazenie srdca a jeho činnosti pomocou ultrazvuku, poškodené časti sa nesťahujú so zvyšným myokardom, ale zostávajú nehybné).Liečba

Ovplyvnenie rizikových faktorov: prestať fajčiť, zdravo sa stravovať, atď.
Liečba angíny pectoris nitrátmi.
Liečba akútneho infarktu myokardu v nemocničnom zariadení trombolýzou alebo pomocou PTCA.
Komplikácie
Arytmie, srdcové zlyhanie, aneuryzma, srdcová ruptúra.