Choď na obsah Choď na menu
 


Leukémia

1. 9. 2008
LeukémiaBiele krvinky čiže leukocyty, podobne ako zvyšok krvných bunkových elementov, nemajú schopnosť množiť sa, ale ich novotvorba závisí od kostnej drene vo vnútri niektorých kostí organizmu. Lymfocyty sú špeciálnym typom bielych krviniek a zhromažďujú sa prevažne v lymfatických uzlinách, ktorých úlohou je odstraňovať cudzorodé častice. V každom prípade je funkciou leukocytov obrana proti všetkým cudzím časticiam, ktoré prenikli do organizmu. Biele krvinky sú zodpovedné za takzvanú bunkovú imunitu. Tvorba leukocytov v organizme je v každej chvíli kontrolovaná a prebieha v súlade s obrannými potrebami v danom období.

Leukocyty sú špeciálnou populáciou krvných buniek, ktorých úlohou je chrániť organizmus proti pôsobeniu akejkoľvek cudzorodej častice.

Ako leukémie sa označuje skupina ochorení, ktoré charakterizuje malígne bujnenie jednej porušenej línie leukocytov. Príčinou vzniku ochorenia môžu byť genetické faktory, infekcie, vplyvy životného prostredia a niektoré lieky.Akútna lymfoidná leukémiaRýchla a malígna tvorba konkrétneho typu leukocytov označovaných pojmom lymfocyty. Malígne pozmenená populácia buniek infiltruje kostnú dreň a tkanivá organizmu.

Prejavuje sa únavou, nechutenstvom, stratou telesnej hmotnosti, bolesťami kĺbov a horúčkou.

Častejšie sa vyskytuje u detí, má dobrú prognózu, ak sa podchytí a lieči včas prostredníctvom chemoterapie.Akútna myeloidná leukémiaMalígna transformácia materských kmeňových buniek v kostnej dreni vedie k vzniku abnormálnej populácie leukocytov.

Príznaky sa vo veľkej miere podobajú predchádzajúcemu typu leukémie, no väčšinou sú o niečo miernejšie.

Okrem chemoterapie liečba zahŕňa aj transplantáciu kostnej drene, buď alogénnu (od iného jedinca, najčastejšie od kompatibilného súrodenca) alebo autotransplantáciu.Chronická lymfoidná leukémiaMnoženie a hromadenie lymfocytov v rôznych orgánoch, aj v kostnej dreni, následkom pomalej a postupnej expanzie malígneho klonu buniek.

Častejšie sa vyskytuje u mužov po 40. roku života.

Príznaky sa zjavujú pomaly a plazivo formou únavy, celkovej slabosti, náchylnosti na infekcie, pričom ich prítomnosť môže zostať aj dlhú dobu nepovšimnutá.

Napriek chemoterapii je stredná doba prežívania od diagnózy ochorenia len asi 5 rokov.Chronická myeloidná leukémiaLeukémia zaraďovaná do skupiny takzvaných chronických myeloproliferatívnych syndrómov, pre ktoré je typické narušenie kontroly nad tvorbou krvných buniek v kostnej dreni. Takmer vždy je spojená s prítomnosťou anomálneho chromozómu, ktorý sa podieľa na vzniku ochorenia.

Nástup ochorenia je tiež pomalý a nešpecifický, hoci pri fyzikálnom vyšetrení pacienta často dominuje splenomegália, t. j. značné zväčšenie sleziny.

Prognóza je zlá, aj keď transplantácia kostnej drene môže predĺžiť prežívanie pacientov.