Choď na obsah Choď na menu
 


Močová inkontinencia (neschopnosť udržať moč)

1. 9. 2008
Močová inkontinencia (neschopnosť udržať moč)Inkontinencia moča je chorobná neschopnosť udržať moč. Močový mechúr je dutý orgán umiestnený v malej panve, v strede za lonovou kosťou. Jeho funkciou je zhromažďovať moč prichádzajúci cestou močovodov z obličiek. Po prekročení kapacity močového mechúra je moč vylučovaný močovou rúrou von z organizmu, pričom ide o vôľovo kontrolovaný mechanizmus. Denne sa vylúči asi 1,5 litra moča.
Udržanie moča vo vnútri mechúra je možné vďaka vnútornému zvieraču umiestnenému na báze močového mechúra a tiež pomocou svalstva panvového dna, ktoré vytvára vonkajší zvierač.
Za normálnych podmienok existuje rovnováha medzi plniacim tlakom močového mechúra a uzatváracím tlakom zvieračov, čo zabraňuje úniku moča močovou rúrou. Keď tlak v močovom mechúre prevýši jeho kapacitu, alebo pri vôľovom uvoľnení zvieračov dochádza k močeniu. Normálne sa jedinci naučia ovládať zvierače do dvoch rokov.

Definuje sa ako mimovôľový únik moča močovou rúrou, ktorý sa vyskytuje opakovane a predstavuje pre pacienta hygienický a sociálny problém.
Ide o ochorenie, ktoré sa vyskytuje častejšie, ako by sa na prvý pohľad zdalo. Postihuje 30 % ľudí nad 60 rokov a až 50 % starších jedincov žijúcich v domovoch alebo hospitalizovaných. Ženy sú postihnuté častejšie po klimaktériu a v závislosti od počtu pôrodov. Na rozvoji tohto ochorenia sa podieľajú dve základné okolnosti:

Postupné znižovanie kapacity močového mechúra.
Strata sily močových zvieračov.
Existujú rôzne faktory, ktoré môžu urýchľovať rozvoj ochorenia, ako napr.:

Mentálny stav jedinca.
Neurologické ochorenia, ako napr. Parkinsonova choroba.
Benígna hyperplázia prostaty.
Užívanie diuretík.
Diabetes mellitus.
Podľa formy výskytu rozlišujeme prechodnú inkontinenciu vznikajúcu druhotne v určitých situáciách, ako sú infekcie močového traktu alebo užívanie niektorých liekov. Ako trvalú inkontinenciu označujeme pretrvávanie únikov moča viac ako 4 týždne bez nejakej zjavnej akútnej príčiny, ktorá by umožňovala jej zaradenie do skupiny prechodných inkontinencií. Trvalá inkontinencia sa rozdeľuje do štyroch podskupín:

Námahová alebo stresová inkontinencia.
Urgentná inkontinencia.
Inkontinencia z pretekania alebo paradoxná.
Funkčná inkontinencia.
Liečba je založená na identifikácii a liečbe príčinného ochorenia. Ak takýto postup nie je možný, použije sa iná metóda, a to:

Plienky.
Lieky znižujúce sťahy močového mechúra.
Cviky na posilnenie panvového dna.
Trvalé zacievkovanie močového mechúra.
Chirurgický zákrok.