Choď na obsah Choď na menu
 


Poruchy sexuálneho vzrušenia

31. 8. 2008
Poruchy sexuálneho vzrušeniaIde o poruchu schopnosti dosiahnuť alebo udržať potrebné vyvrcholenie, pri ktorom dôjde k uspokojivému zavŕšeniu sexuálneho aktu. Na túto poruchu obyčajne nasadajú ďalšie, ako napr. chýbanie orgazmu, ktoré spomenieme neskôr.

U mužov sa prejavuje formou impotencie čiže erektilnej dysfunkcie, ktorá spočíva v neschopnosti dosiahnuť dostatočne silnú a dlhú erekciu na uskutočnenie normálneho pohlavného styku s penetráciou. Predčasná ejakulácia je tiež častým problémom u mužov, vyskytuje sa ešte častejšie než impotencia. Obe poruchy môžu v priebehu života postihnúť až polovicu mužov, no väčšinou len v miernej a prechodnej forme. S pribúdaním rokov sa častejšie stretávame s touto poruchou, ale v nijakom prípade by sa vyšší vek nemal spájať s impotenciou a pacient by sa nemal so situáciou len tak zmieriť.
Erekcia je výsledkom nahromadenia krvi v pohlavnom úde na podnety vychádzajúce z mozgových centier, ktoré vysielajú impulzy smerom k cievam penisu. Toporivé telieska penisu sú špongiovité štruktúry, ktoré pri zvýšenom prílive krvi zväčšujú svoj objem a vyprázdňujú sa počas ochabnutia penisu.


K hlavným príčinám impotencie patria:

Psychologické príčiny, o ktorých sa pred rokmi myslelo, že sú hlavnou príčinou impotencie, sú v súčasnosti jediným dôvodom vzniku impotencie len v zriedkavých prípadoch. Prejavujú sa formou úzkosti, jedinec je pod psychickým tlakom zo strachu pred zlyhaním počas aktu, neuspokojením partnerky alebo úlohu môže zohrávať aj strata sexuálnej príťažlivosti.
Cievne poruchy v oblasti malej panvy bránia dostatočnému nahromadeniu krvi v penise, ktoré je potrebné na dosiahnutie erekcie.
Následky úrazov alebo operácii, najmä radikálne odstránenie prostaty, vedú vo vysokom percente k poruchám erekcie.
Diabetes mellitus je veľmi častou príčinou a mohol by viesť až k tretine dysfunkcií.
Ďalšie ochorenia zo skupiny neurologických alebo endokrinných môžu tiež spôsobiť túto poruchu.
Liečba impotencie zahŕňa rôzne techniky:


Farmakologická liečba vo forme tabliet: prostredníctvom hormónov, ak je prítomná endokrinná porucha, ktorá oprávňuje na ich použitie, alebo pomocou ďalších liekov s vazodilatačným, t. j. cievy rozširujúcim účinkom. Samostatnú zmienku si zaslúži sildenafil, ktorého uvedenie na farmaceutický trh sa stretlo s nesmiernym ohlasom. Sildenafil blokuje účinok jedného enzýmu prítomného v toporivých telieskach penisu, čím veľmi účinne podporuje začiatok a udržanie erekcie.
Injekcia vazoaktívnych látok priamo do penisu: vazoaktívne látky sú prípravky s účinkom na cievy. Pri ich injekčnom podaní do toporivých teliesok dochádza k rozšíreniu ciev penisu.
Sexuálna psychoterapia: má pre jedinca informatívny význam. Poskytuje mu poznatky o jeho probléme a návod, ako zlepšiť a doladiť citové prostriedky na dosiahnutie kvalitného sexuálneho vzťahu.
Existuje séria všeobecných opatrení, ktoré pomáhajú zabrániť erektilnej dysfunkcii alebo ju aspoň zmierňujú, a to relaxačné techniky, hygiena a plánovanie sexuálneho aktu s dostatočne dlhou predohrou s cieľom dosiahnuť maximálne vzrušenie. Je dokázané, že tabak, alkohol a drogy nepriaznivo pôsobia na potenciu. Všetky vyššie uvedené poznatky robia v súčasnosti z impotencie dobre zvládnuteľný problém, ktorý by nemal narušiť kvalitu života pacienta.


U žien sa porucha sexuálneho vzrušenia definuje ako neschopnosť dosiahnuť a udržať dostatočné zvlhčenie pošvového vchodu a zdurenie pohlavných orgánov, ktoré je typické pre túto fázu sexuálneho aktu. To znamená, že ženské pohlavné orgány nie sú schopné dosiahnuť špecifický stav vzrušenia korešpondujúci s erekciou u muža. Môže postihnúť až 60 % žien v určitom období ich života, ale o chorobnom stave hovoríme len pri opakovaní tejto poruchy.

K hlavným príčinám patria:

Psychologické faktory: podobné ako u mužov, t. j. strach zo zlyhania, hanblivosť či predsudky vyplývajúce z výchovy.
Neurologické alebo psychiatrické poruchy.
Hormonálne poruchy: vrodené alebo druhotné pri inom ochorení.
Niektoré situácie ako klimaktérium alebo šestonedelie.
Prognóza je dobrá, keďže po vylúčení organických príčin je možné dosiahnuť obnovenie sexuálnych funkcií prostredníctvom rôznych techník, ako napr. nácvik svalstva panvového dna. Dôraz sa kladie samozrejme aj na zlepšenie komunikácie medzi partnermi.