Choď na obsah Choď na menu
 


Poruchy stavu vedomia

31. 8. 2008

Poruchy stavu vedomia

 

Synkopa
Zmätenosť
Kóma
Poruchy stavu vedomia


Mozog prijíma elektrické impulzy z rôznych nervových dráh, a tým získava informácie o okolnostiach vonkajšieho sveta a o fungovaní vlastného organizmu. Je teda riadiacim centrom pre všetky časti organizmu. Cestou zmyslových orgánov je informovaný o agresiách z okolitého prostredia (formou bolesti) a o fungovaní vnútorných orgánov v každej chvíli. Vedomie je teda výsledkom normálnej aktivity mozgovej kôry, ktorá umožňuje jedincovi „byť v obraze“ o okolitom svete.
Mozgový kmeň je štruktúra nervového systému, uložená na báze lebky v jej zadnej časti spolu s mozočkom. V tejto časti nervového systému sa nachádza takzvaná retikulárna formácia, ktorá nepretržite registruje mozgovú aktivitu a je miestom, kadiaľ prechádzajú impulzy odosielané periférnymi nervovými vláknami do centrálneho nervového systému. Retikulárna formácia je akýmsi distribútorom nervových elektrických vzruchov prichádzajúcich do mozgu, ktoré nasmeruje do príslušných mozgových oblastí zodpovedných za interpretáciu a hromadenie týchto dát.
Každý deň a viac-menej pravidelne sa prísun signálov postupne spomaľuje, až sa napokon mozog odpojí od okolitého sveta a jedinec stráca vedomie; dostáva sa do stavu spánku. Počas spánku mozgový kmeň udržiava automaticky životne dôležité funkcie, ako sú činnosť srdca a dýchanie. Okrem toho retikulárna formácia funguje ako strážnik, ktorý dokáže zobudiť spiaci mozog v prípade zaznamenania dostatočne silného signálu z okolia.
Na nasledujúcich stránkach sa budeme venovať poruchám úrovne vedomia, ktoré na rozdiel od spánku nie sú normálne, ale zodpovedajú rôznym ochoreniam nervového systému alebo iných systémov, ktoré sú v priamom vzťahu k nervovému systému.
Stav vedomia

Príjem elektrických nervových vzruchov.

Rozdelenie

Synkopa: prechodná strata vedomia, vyskytuje sa často. Väčšinou súvisí s výkyvmi krvného tlaku, silnými zážitkami, nedostatkami vo výžive, atď.

Liečba synkopy: uloženie do vodorovnej polohy, zdvihnutie dolných končatín, vyvetranie miestnosti, zhodnotenie stavu lekárom.

Zmätenosť: porucha pozornosti následkom akútneho narušenia intelektových funkcií. Môže byť výsledkom nejakého iného základného ochorenia alebo vonkajšej agresie.

Somnolencia: mierna alebo stredne ťažká porucha pozornosti jedinca, ktorý je spavý.

Sopor: stav takmer úplného odpojenia od okolitého sveta. Pacienta je možné na krátku chvíľu prebudiť bolestivými podnetmi.

Kóma: úplná neschopnosť odpovedať na vonkajšie podnety s postupnou stratou úrovne vedomia, so spomalením mozgových funkcií a vymiznutím reflexov.

Príčiny kómy: neurologické poškodenia (mozgový infarkt alebo krvácanie), metabolické poruchy (diabetes mellitus), intoxikácie (oxid uhoľnatý, drogy, alkohol), nedostatok kyslíka (dusenie, topenie, ťažké anémie), vonkajšie vplyvy (podchladenie, prehriatie).
Nemocničná liečba.
Prognóza: v závislosti od procesu, času od začiatku bezvedomia do nastolenia liečby, predchádzajúci telesný stav jedinca.