Choď na obsah Choď na menu
 


Sterilita

31. 8. 2008
SterilitaPredstavuje ťažkosti až nemožnosť splodiť potomka napriek pravidelnému nechránenému pohlavnému styku. O sterilite sa začne uvažovať vtedy, ak žena neotehotnie v priebehu dvoch rokov nechráneného pravidelného pohlavného styku.
Tento problém sa týka asi 15 % dvojíc, hoci niektoré okolnosti, ako napr. stres, pohlavné infekcie či vyšší vek partnerov túžiacich po potomstve môže v budúcnosti toto číslo zvýšiť. Fertilita (plodnosť) je definovaná u ženy ako schopnosť otehotnieť počas pohlavného styku v plodnom období. U zdravých dvojíc je táto pravdepodobnosť asi 25 %. Najvyššiu plodnosť dosahuje človek okolo 25. roku života, k poklesu dochádza po 30. roku u ženy a po dovŕšení 40. roku života u muža.
Kým sterilita predstavuje neschopnosť otehotnieť, pod pojmom infertilita rozumieme neschopnosť donosiť a porodiť potomka.
Väčšina prípadov sterility nie je sprevádzaná žiadnymi príznakmi, ktoré by mohli naznačovať, že daný jedinec bude mať problémy splodiť potomka. Často sa stretávame s obrazom úzkosti v súvislosti s nesplneným želaním mať deti.
Príčina sterility býva v rovnakom počte prípadov na strane oboch pohlaví, asi v 25 % sa nepodarí zistiť, na strane ktorého z partnerov je problém.
U žien je najčastejšou príčinou postihnutie vajcovodov, ktoré zachytávajú vajíčko uvoľnené z vaječníka a v ktorých dochádza k samotnému oplodneniu. Postihnutie vajcovodov vzniká najmä v rámci zápalových procesov. K ďalším príčinám patrí chýbanie ovulácie (ovulácia je vypudenie zrelého vajíčka počas každého menštruačného cyklu) v dôsledku hormonálnych porúch, alebo endometrióza (ochorenie, pri ktorom sa vyskytuje výstelka maternice mimo dutiny maternice, čo vedie k poruchám cyklu a zníženej fertilite). Medzi zriedkavejšie dôvody zaraďujeme nedostatok telesného tuku (pri anorexii), genetické chromozómové poruchy, neliečené pohlavné choroby alebo vývojové odchýlky pohlavných orgánov.


Menštruačný cyklus u žien trvá približne 28 dní a je kontrolovaný pôsobením viacerých hormónov:

Počas prvých dvoch týždňov cyklu sa maternica pripravuje na prijatie oplodneného vajíčka, čomu sa prispôsobuje jej výstelka.
Približne 14. deň cyklu dôjde k prasknutiu folikulu, z ktorého sa uvoľní zrelé vajíčko. To je zachytené vajcovodmi, kde čaká na spermiu. Ak nastane oplodnenie, vajíčko putuje do maternice, kde sa zahniezdi a začne sa vývin embrya. Ak oplodnenie vajíčka nenastane, vajíčko podľahne degenerácii a odumrie.
Na 28. deň sa endometrium (výstelka maternice), ktoré bolo pripravené prijať oplodnené vajíčko, začne odlučovať, čo sa navonok prejaví menštruačným krvácaním.
U mužov sterilita vzniká následkom zlej kvality spermií, ktorá môže byť podmienená rôznymi ochoreniami, ako napr. varikokélou (chorobné rozšírenie a predĺženie žíl semenného povrazca), infekciou pohlavných orgánov, poruchou vo vývine semenníkov a chronickým alkoholizmom. Ďalšie faktory sú fajčenie, stres, vystavenie žiareniu či parotitída (mumps) v detskom veku. Niektoré vrodené vývojové odchýlky alebo chromozómové syndrómy tiež sprevádza sterilita. Operačné odstránenie prostaty spôsobuje sterilitu spermií.
Tvorba spermatozoidov je nepretržitá a stimulovaná pôsobením hormónov. Semenníky visia v miešku v určitej vzdialenosti od tela, čím si udržiavajú nižšiu teplotu, ideálnu na tvorbu spermií. Semenné vačky sú malé štruktúry umiestnené v blízkosti prostaty, v ktorých sa zhromažďuje semeno pred jeho vypudením spoločne s prostatickou tekutinou. V 1 cm kubickom semena by sa malo nachádzať 20 – 250 miliónov spermií.


Pri podozrení na sterilitu, ktoré by nemalo vzniknúť skôr ako po roku nechráneného pravidelného pohlavného styku, je potrebné obrátiť sa na lekára, aby zistil príčiny. Väčšinou sa vykonajú nasledujúce vyšetrenia:

Spermiogram: spočíva v rozbore vzorky semena získanej prostredníctvom masturbácie. Vzorka sa odoberá do sterilnej nádoby po minimálne dvoch dňoch sexuálnej abstinencie. Bežne stanovované parametre sú počet spermií v cm3 (nemá klesnúť pod 20 miliónov), normálny tvar (malo by ho mať viac ako 40 % spermií ) a ich správna pohyblivosť. V prípade, že v týchto základných parametroch je prítomná nejaká odchýlka, mal by andrológ (odborník na mužské pohlavné a hormonálne poruchy) rozšíriť rozbor.
Ultrazvukové vyšetrenie: umožňuje zhodnotiť tvar a umiestnenie vaječníkov a maternice, vylúčiť niektoré ochorenia (napr. polycystické vaječníky), ktoré môžu byť príčinou sterility.
Stanovenie hormónov: tak u mužov ako aj u žien. U žien je potrebný odber viacerých vzoriek v priebehu cyklu na potvrdenie jeho normálneho fungovania.
Zobrazovacie metódy: hysteroskopia (endoskopické vyšetrenie vnútra maternice), hysterosalpingografia (znázornenie dutiny maternice a vajcovodov po náplni kontrastnou látkou na röntgenovej snímke) s cieľom vylúčiť nepriechodnosť vajcovodov.
Postkoitálny test: spočíva vo vyšetrení hlienu krčka maternice po jeho kontakte so spermiami.
Okrem týchto vyšetrení existujú ešte mnohé ďalšie, väčšinou invazívne, ktoré sa ponechávajú pre diagnosticky nejasné prípady. 20 % prípadov sterility sa nepodarí vysvetliť a vtedy je aj prognóza najhoršia, najmä ak žena prekročila 30. rok života a sterilita trvá viac ako 36 mesiacov. Našťastie zvyšných 80 % sa objasní a následne lieči s vysokým percentom úspešnosti, i keď niekedy je potrebné pristúpiť k umelému oplodneniu alebo in vitro fertilizácii.