Choď na obsah Choď na menu
 


Tras (Tremor) a Parkinsonova choroba

31. 8. 2008

Tras (Tremor) a Parkinsonova choroba

 

Typy trasu
Parkinsonova choroba
Symptómy Parkinsonovej choroby
Tras mozočkového pôvodu
Esenciálny tras
Tras vyvolaný toxickými látkami
Tras (Tremor) a Parkinsonova choroba


Mozog je orgán, ktorý vydáva príkazy na zmršťovanie a ochabovanie každého svalu. Tras môžeme teda považovať za výsledok mimovôľových a opakovaných sťahov niektorej svalovej skupiny.
Schopnosť pohybovať sa v prostredí, ktoré nás obklopuje, je jedna zo základných funkcií živých tvorov. Od mikroorganizmov až po človeka, všetci sa potrebujú nejakým spôsobom pohybovať vo svojom okolí s cieľom nájsť si obživu a množiť sa. U ľudí sú pohyby celého tela vykonávané svalovinou, ktorá má svoju oporu v kostre. Každý pohyb, ktorý sme schopní vykonať, nech už vyzerá akokoľvek jednoducho, je výsledkom kombinovanej práce medzi viacerými svalmi kontrolovanými mozgom. Ak mozog nie je schopný vysielať elektrické podnety vhodným spôsobom, dochádza k rôznym poruchám hybnosti.


Tras je teda výsledkom mimovôľových a opakovaných sťahov určitej svalovej skupiny, ktoré vedú k oscilačným pohybom určitej časti tela alebo tela ako celku. Tras sa môže objavovať tak v pokoji, ako aj pri pohyboch. Ako sme už spomenuli, mozog je zodpovedný za vysielanie pokynov na zmršťovanie a ochabovanie svalov; preto je tras dôsledkom poruchy na úrovni nervového systému, a nie poruchy svalstva.

V mnohých prípadoch tras nevzniká následkom žiadneho konkrétneho ochorenia, ale zjavuje sa celkom prirodzene na krátku dobu a postihuje celé telo v určitých situáciách, ako sú chlad alebo strach; hovoríme o fyziologickom trase. No v iných situáciách je tras spôsobený nejakým ochorením, ktoré postihuje mozgové štruktúry zodpovedné za kontrolu svalstva; hovoríme o patologickom trase, ktorý nepostihuje celé telo, ale jeho konkrétne časti, väčšinou hlavu a horné končatiny.Rozdiel medzi fyziologickým a patologickým trasom

Patologický tras vzniká v dôsledku ochorenia, ktoré narúša mozgovú kontrolu svalovej činnosti.

Rozdelenie trasu
Pokojový tras: vyskytuje sa, ak sa daná svalová skupina nachádza v pokoji.
Intenčný alebo akčný tras: objaví sa pri pokuse vykonať určitý pohyb.
Posturálny tras: zjaví sa pri zaujatí určitého postoja.
Tras v dôsledku poruchy mozočka

Postihuje pohyby pri činnostiach, ktoré si vyžadujú určitý stupeň koordinácie a presnosti.

Parkinsonova choroba

Ochorenie vznikajúce v dôsledku degenerácie alebo deštrukcie určitých oblastí mozgu, ktoré sú zodpovedné za koordináciu a kontrolu pohybov tela.

Hoci pôvod ochorenia nie je známy, zdá sa, že niektorí jedinci majú určitú náchylnosť na jeho vznik. V súčasnosti sa skúma, či niektoré infekcie alebo toxické látky nemôžu pôsobiť na týchto náchylných jedincov.

K symptómom ochorenia patria:

Pokojový tras.
Bradykinéza (pomalosť pohybov).
Svalová tuhosť.
Ďalšie príznaky.
Liečba Parkinsonovej choroby je založená na podávaní liekov, rehabilitácii, telesnom cvičení a poučení pacienta a jeho rodiny o vhodných režimových opatreniach.

Prognóza ochorenia je spojená s tendenciou k postupnej imobilizácii pacienta.

Esenciálny tras

Je to benígny tras, ako napr. senilný.

Tras vyvolaný toxickými látkami

Tras ako následok užívania liekov alebo niektorých drog.

_________________
Všetky moje upoady sú bez hesla. Ak ste niečo odomňa stiahli, prosím stlačte "ĎAKUJEM""